Oferta specială Nordica

Pentru cumparari si lucrari achitate în avans (la comanda) se acorda 10% reducere la transport. Pentru lucrari mai mari de 500 m.p., se acorda gratuit servicii de proiectare, consultanta si asistenta tehnica

Lista de oferte»

2,5% discount (minim 500 m.p.)

Pentru cumparari si lucrari mai mari de 500 m.p., achitate integral în maxim 72 ore de la facturarea finala, se acorda (aditional fata de discounturile contractuale), un discount de 2,5%.

Lista de oferte»

5% discount (minim 1000 m.p.)

Pentru cumparari si lucrari mai mari de 1.000 m.p., achitate integral în maxim 72 ore de la facturarea finala, se acorda (aditional fata de discounturile contractuale), un discount de 5% si un produs specializat pentru întretinerea si cutatarea pavajelor.

Lista de oferte»SIMBOLURI UTILIZATE

CALITATE

-produsele Nordica sunt fabricate şi verificate în conformitate cu normele europene NE 1338, NE 1340;
-produsele Nordica sunt aliniate cu Declaraţia de Conformitate nr.934/2008, emisă de către Institutul Naţional de Cercetări în Transporturi, INCERTRANS Bucureşti;
-produsele Nordica beneficiază de:
-materii prime de fabricaţie de cea mai bună calitate, atent selectate şi monitorizate, provenite de la furnizori reputaţi şi recunoscuţi în domeniu;
-agregate minerale superioare de clasă calitativă A, provenite exclusiv din capacităţi de producţie proprii (două cariere şi o balastieră), respectiv triplu concasat-sortate (cele de carieră) şi dublu concasat-spălat-sortate (cele de balastieră), agregate filtrate prin sistemul intern de management al calităţii;
-sistemul intern de management al calităţii operează execuţia şi verificarea precisă, procedurată, a fiecărei secvenţe din procesul de producţie;
-circuitele de aprovizionare, fabricaţie şi fluxurile de producţie sunt complet trasabilizate;

DUBLU STRAT

Produsele Nordica sunt fabricate în structură dublustrat:
-un strat de uzură (cu o grosime echivalentă cu min.10-15% din grosimea finală a produsului): este stratul superior al pavajului (ca îmbrăcăminte rutieră) şi în acelaşi timp stratul superior al structurii rutiere (al succesiunii de straturi de materiale), şi comportă următoarele roluri:
-să reziste acţiunilor directe date de trafic şi de factorii de adversitate climatică (îngheţ, dezgheţ, apă pluvială ş.a.m.d.);
-să asigure o bună drenare a apelor de suprafaţă şi să împiedice pătrunderea lor în corpul pieselor de pavaj;
-să împiedice stagnarea apelor pluviale pe suprafaţa pavajelor, realizând atât drenajul interstiţial cât şi scurgerea de suprafaţă, graţie microrugozităţii superficiale;
-un strat de rezistenţă ( cu o grosime echivalentă cu 80-85% din grosimea finală a produsului): este stratul inferior al pavajului care – prin intermediului stratului de pozare – face legătura cu stratul-suport (infrastructura de material pe care este montat pavajul) şi care are rolul de a prelua eforturile provenite din trafic şi de a le repartiza stratului-suport, pe suprafeţe mai mari, în limita capacităţii portante a acestuia din urmă.

Pavajele dublustrat comportă execuţia a două straturi suprapuse, executate din beton de ciment cu calităţi de marcă diferite, respectiv cu un dozaj de min. 370-400 kg/mc beton în componenta de rezistenţă şi de min. 420-450 kg/mc beton în componenta de uzură.
Practic, soluţia nu presupune execuţia a două straturi independente ci a unei singure structuri monolit, la care stratul superior (de uzură) se toarnă la intervale de timp de ordinul secundelor, după turnarea celui inferior, astfel încât ambele straturi să facă priză şi să se întărească sincronizat, împreună.

R3CC - Soluţii de fabricaţie

Stratul de rezistenţă al pavajelor Nordica este confecţionat din agregate poliedrizate de carieră (cribluri superioare de clasa A), agregate poliedrizate de râu sau amestecuri mixte, provenite din capacităţile de producţie proprii.
Stratul de uzură al pavajelor Nordica este confecţionat din agregate poliedrizate de râu (nisip dublu concasat-sortat-spălat), provenite din exploataţia proprie de balastieră.
Ambele soluţii de agregate minerale sunt performante, fiabile şi complet trasabilizate, garanţie a rezistenţei şi durabilităţii structurale a pavajelor

CALITATEA SUPRAFEŢELOR

Prin tehnologia de fabricaţie, produsele Nordica se bucură de:
-finisaj avansat, compactitate, netezime cu aspect de şlefuire minerală (microrugoasă) şi luciu natural;
-omogenitate de aspect vizual prin finisaj textural şi şlefuire superficială;
-aspectul neted-şlefuit permite etalarea culorilor, a poliedrizării granulelor şi a jocurilor granulometrice generate de agregatele vizibile;
-muchii închise, ascuţite, fine şi continue;
-suprafeţe laterale bine închise şi precis conturate

REZISTENŢA LA FACTORII DE MEDIU

Pavajelor Nordica le este garantată rezistenţa la factorii de adversitate climatică şi, în special, la îngheţ-dezgheţ şi soluţii de topire şi îndepărtare a gheţii şi zăpezii, în conformitate cu normele NE1338/2004 şi 1340/2004, în măsura în care se utilizează agenţi de topire care nu atacă chimic betonul, provocându-i deteriorări permanente.

ECO-FRIENDLY

Prin tehnologia şi formulele de fabricaţie, pavajele Nordica, odată ce au fost puse în exploatare, pe termen lung nu comportă emisii poluante, nu contaminează solul, apa şi aerul şi nu generează noxe - ca proces de fabricaţie.
Nu transferă solului reziduuri contaminante, pavajele fiind demontabile, integral recuperabile şi în totalitate reciclabile.
Sistemele de pavaj Nordica sunt produse local (distanţele de la sursele de aprovizionare cu materii prime la fabrică nu depăşesc 5 km pentru agregate şi 100 km pentru ciment), iar raza de transport a acestora de la fabrică la beneficiari nu depăşeşte 250 km; aplicând activ principiul producţie locală – livrări regionale, Nordica reduce atât timpii cât şi distanţele parcurse cu mijloacele de transport, reducând nivelul de poluare la un minim posibil.

CE

Pavimentele Nordica au înscris simbolul CE, garantând astfel verificarea produselor conform NE 1338 (pentru pavele) şi NE 1340 (pentru borduri).
Simbolul CE este marcat pe etichetele paleţilor şi permite punerea în circulaţie a produselor în toate ţările UE.